PREM EDMA-RKI

Rozbudowane projekty inżynieryjne

0panowyjemy ogień i wodę dla naszych Partnerów

Nasze główne działania koncentrują się na budowie, przebudowie, remontach i serwisach sieci gazowych, wodno-kanalizacyjnych oraz obiektach inżynierskich.
Takich jak:

Stacje gazowe
Stacje tankowania CNG
Zbiorniki retencyjne wód opadowych
Kotłownie konwencjonalne oraz układy koogeneracyjne
Powiększ mapę