Energia i gazownictwo

dla naszych Partnerów

photo

05 czerwca 2019 Badania operatorów maszyn - dlaczego są ważne?

Podczas prowadzenia prac budowlanych, ziemnych i instalacyjnych najważniejszą kwestią jest bezpieczeństwo.

Podczas prowadzenia prac budowlanych, ziemnych i instalacyjnych najważniejszą kwestią jest bezpieczeństwo. Przepisy BHP jasno określają warunki, w których mają być prowadzone poszczególne prace, a także kryteria dotyczące ubioru, zabezpieczenia i przygotowania pracowników. W naszej firmie tę tematykę traktujemy bardzo poważnie z dwóch powodów: w trosce o zdrowie naszych pracowników oraz o jak najlepsze efekty wykonywanych prac.


Badania operatorów maszyn podstawą bezpiecznej pracy


Osoby, które pracują z maszynami budowlanymi oraz urządzeniami magazynowymi, muszą być właściwe przygotowane do wykonywania swojego zawodu. Chodzi o przygotowanie merytoryczne (przeszkolenie z zakresu obsługi określonej maszyny potwierdzone certyfikatem) oraz techniczne (zapewnienie odpowiedniego stroju roboczego, kasku bezpieczeństwa itd.). Jednak podstawowym warunkiem wykonywania zawodu operatora maszyny jest pozwalający na to stan zdrowia oraz predyspozycje psychologiczne.


Jeśli mowa o kwestiach zdrowotnych, kandydat na operatora badany jest pod kilkoma kątami. Sprawdzany jest jego wzrok oraz słuch, a także czas reakcji, ocena prędkości, koordynacja wzrokowo-ruchowa. Nietrudno wyobrazić sobie, jak ogromne zagrożenie stwarzałaby na tym stanowisku osoba bez odpowiednich predyspozycji. Kryteria muszą być bardzo precyzyjne, aby zminimalizować ryzyko wypadków w miejscu pracy.


Gdy chodzi o badania psychologiczne, osoba przygotowująca się do zawodu operatora musi wypełnić określone ankiety i kwestionariusze (dotyczące osobowości, temperamentu) oraz wykonać testy dotyczące między innymi sprawności umysłowej, podzielności uwagi i koncentracji. Praca wykonywana z użyciem dużych, potencjalnie niebezpiecznych maszyn jest obciążona ogromną odpowiedzialnością, należy więc możliwie jak najdokładniej sprawdzić kompetencje przyszłego operatora.


Badania operatorów – gdzie można je wykonać?


Badania operatorów maszyn można wykonać w pracowniach psychologicznych specjalizujących się w tego rodzaju działalności. Nasza firma zawsze dba o to, aby wszyscy zatrudniani pracownicy przechodzili badania operatorów. Nidzica to jedno z miejsc, w których nasi pracownicy mieli okazję skorzystać z tego rodzaju badań i gorąco polecamy tamtejszych specjalistów - choć jesteśmy pewni, że również w innych miejscowościach można znaleźć kompetentne w tym zakresie pracownie i ośrodki. Niezmiennie będziemy zachęcać wszystkich działających w naszej branży przedsiębiorców, aby traktowali kwestię bezpieczeństwa priorytetowo. Zdrowie i życie ludzi to największa wartość. Za odpowiednim przygotowaniem pracowników idzie także wartość dodatkowa w postaci wyższej jakości wykonywanych usług.

Powiększ mapę